Trafikolycka, vilt

Krokom, Jämtlands län |

LV614 Ytterån-Rödön. Bil som kört på älg.

Inga personskador rapporteras. Älgen sprang från platsen, oklart om den är skadad. Eftersöksjägare utringd.

Polisen Jämtland

Annons: