Anträffad död

Göteborg, Västra Götalands län |

I Rannebergen har en avliden person anträffats i ett vattendrag.

Identiteten på den avlidna personen är för närvarande okänd.

Omständigheterna är för närvarande oklara och polisen har inlett en förundersökning gällande mord/dråp.

Platsen har spärrats av för en teknisk undersökning.

Polisen Västra Götaland

Annons: