Brand Södra Fogdelyckegatan. Brand i förråd.

Södra Fogdelyckegatan, Karlshamn, Blekinge län

Det brinner i ett förråd, sammanbyggt med ett flerfamiljshus, på Södra Fogdelyckegatan. Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård skickas till adressen.

Enligt räddningstjänstens initiala bedömning har brandspridning skett till två lägenheter och ett trapphus är delvis rökfyllt. Det är just nu okänt om någon person är skadad.

Händelsen hanteras primärt som en räddningsinsats, som leds av räddningstjänsten. Polisens uppgift är i första hand att biträda räddningstjänsten i dess arbete, därefter att utreda om brott i sammanhanget kan misstänkas.

Uppdatering kl. 21.05: Branden startade i en permobil.

Ingen person skadades i samband med branden.

Anmälan om brand utan misstanke om brott upprättas.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra