Karta som med röd fyrkant ramar in Studievägen, Skoglund, Borlänge, Dalarnas län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Mord/dråp Pressmeddelande gällande mord, Studievägen i Borlänge 2022-09-01

Studievägen, Skoglund, Borlänge, Dalarnas län

Ovan datum larmades polis till adressen Studievägen i Borlänge, efter att allmänhet ringt 112 gällande en knivbeväpnad man som befann sig på platsen och uppträdde hotfullt.

När polis kom till platsen var mannen inte längre kvar synlig på adressen. En brand startade och lokaliserades till en av lägenheterna på adressen under tiden polisen sökte efter mannen. Polis och räddningstjänst forcerade dörren till lägenheten och inledde släckningsarbetet. I lägenheten anträffades två män avlidna. En av dessa uppvisade tecken på att ha utsatts för mycket kraftfullt våld. Våldet konstaterades vid den rättsmedicinska obduktionen vara orsak till dennes död.

Den andre personen uppvisade inga fysiska skador som var av den art att de orsakat dennes död, utan han konstaterades vid den rättsmedicinska obduktionen istället ha avlidit till följd av förgiftning från brandgaserna i lägenheten.

Omständigheterna på platsen innan branden och uppgifter i förhör med vittnen och ingripande personal från polis och räddningstjänst, gav snabbt en bild av att den man som hade utsatts för det kraftiga våldet var identisk med den man som var mantalsskriven i den aktuella lägenheten. Den andre mannen konstaterades vara den man polisen först hade sökt efter på platsen.

Polis på plats kunde också utifrån ovan omständigheter konstatera att det var den först eftersökte mannen som tillfogat lägenhetsinnehavaren sina skador och därigenom uppsåtligen bragt denne om livet.

Den fortsatta utredningen, tillsammans med resultat från brottsplatsundersökningen, har ytterligare styrkt denna slutsats. I utredningen har dessutom inget framkommit som gjort att det funnits eller finns någon grund för att misstänka någon annan person för brott.

Då den misstänkte således konstaterats vara avliden har förundersökningsledaren, chefsåklagare Fredrik Skoglund, idag den 20 januari lagt ner förundersökningen.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra