Stöld/inbrott Tolv personer gripna som misstänkta för diverse stölder/inbrott runt om i Hälsingland.

Hälsingland, Falun, Bollnäs, Dalarnas län

Polisen har under natten gripit tolv personer misstänka för stölder/inbrott runt om i Hälsingland. Det var efter ett tips/iakttagelse från allmänheten i Bollnäs under natten som polisen i Falun kunde stoppa fyra fordon.

I dom fyra fordonen färdades tolv personer som alla greps. I fordonen har polisen hittat diverse stöldgods som man kan misstänka härör från diverse sommarstuge- och/eller bostadsinbrott runt om i Hälsingland.

Samtliga fordon har tagits i beslag för teknisk undersökning.

De gripna kommer förhöras under morgonen, vartefter en åklagare får fatta beslut om de skall anhållas.

Ett omfattande utredningsarbete väntar.

Uppdatering klockan 10:25 

Polisen har samordnat sina resurser i Gävleborgs län och utredningen leds i en särskild ordning. En kommenderingschef med stab är utsedd.  Även en samordning av resurser sker inom region Mitt. Polisen genomför förhör och omfattande beslaghantering med spårsäkring. 

I ett så omfattande frihetsberövande ärende som 12 gripna går det åt stora personalresurser. Polisen samordnar förhörsledare, polisenstekniker, personal för godshantering, transportpersonal av de gripna och personal för att leda insatsen. Polisen kommer att planera insatsen på lång och kort sikt. 

Personerna som har gripits kommer att höras så snart de kan. Av de 12 gripna är 8 fortfarande gripna och 4 anhållna. Förundersökningen leds av Åklagarkammaren i Gävle. Under natten leddes förundersökningen av jouråklagare som har lämnat över ärendet på morgonen. 

Det är flera fordon i beslag som ska sökas igenom och gods i dem ska säkras av polisens tekniker. Utredningspersonalen kommer att lägga ned stora resurser att försöka spåra beslagtagit gods till anmälningar om inbrott och stölder, som har skett i Hälsingland och länen som gränsar till Hälsingland. Arbetet att spåra godset till ev. anmälningar är ett arbete som kan ta lång tid. 

Polisen uppmanar allmänheten som har fritidsfastigheter/ stugor och bostäder i Hälsingland, Alfta och Ovanåker att kontrollera sina fastigheter om de har utsatts för brott i närtid.  

Om man nyligen har haft inbrott så anmäler man det till polisen på telefon 114 14 eller mailar till polisen. Polisen kommer då att kontrollera upp anmälningarna mot det gods som har beslagtagits. 

Denna sida kommer att uppdateras efter hand. Tänkta uppdateringstillfällen under dagen i dag är klockan 12:00 och 15:00.

Uppdatering klockan 12:30

Förhören med de misstänkta fortsätter. Det tar tid att genomföra förhören för det är svårt att få fram försvarare och tolkar.
Det tyder på att de misstänkta är EU-medborgare men det ska fastställas via noggrann identifiering.

Polisen vill påtala vikten av att målsägare till tidigare gjorda anmälningar om inbrott i bostäder och fritidsfastigheter måste göra en tilläggsanmälan till polisen på det gods man har blivit bestulen på. 

Vid tilläggsanmälan gällande det gods man har blivit bestulen på är det viktigt att man som målsägare eller anmälare är väldigt noggrann i sin beskrivning av sitt gods. Har man gods med någon nummermärkning så ska man ange det. Har man märkt sitt gods med DNA eller på något annat sätt ska man även ange det i sin tilläggsanmälan. Har man fotografier på sitt gods så meddelar man de också.

Nästa uppdatering sker 15:00 av denna sida.

Mikael Hedström
presstalesperson i region Mitt
telefon: 010-56 785 42
mail: mikael.hedstrom@polisen.se

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra