Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Brand i fordon. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Brand i fordon.

Sätra, Gävle, Gävleborgs län

Polis beordras till Sätra med anledning av två fordonsbränder där ett fordon skadats i en brand medan ett annat fordon utsatts för ett skadegörelseförsök men inte skadats av en brand.

Polisen kommer att skriva två anmälningar, en gällande skadegörelse genom brand och en gällande försök till skadegörelse genom brand.  

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra