Olaga hot Personal på Slottegymnasiet hittade en skrivelse på en toalett där man angav att det fanns en bomb på skolan.

Slottegymnasiet, Ljusdal, Gävleborgs län

Polis åkte till skolan och man sökte igenom vissa delar av skolan och kunde konstatera att skolan hade varit låst under natten.

Bedömningen man gjorde på plats vara at det inte var något allvarligt riktat hot.

En anmälan om olaga hot mot grupp upprättades och verksamheten på skolan kunde fortsätta.

Mest läst av andra