Övrigt Sidan uppdateras inte mer. Frågor från media besvaras av vakthavande befäl på ledningscentralen i mån av tid.

Hallands län

OBS! Den 1 december kommer presstalespersonerna i polisregion Väst att få ett nytt telefonnummer. Det nya numret är 010-56 90700. Samma dag upphör det nuvarande numret 010-56 56760 att gälla.

Mest läst av andra