Fjällräddning Fjällräddningsinsats, Ramundberget.

Ramundberget, Härjedalen, Jämtlands län

Vakthavande befäl fattar beslut om fjällräddning enligt LOS, lagen om skydd mot olyckor, för att undsätta två personer som varit med om en skoterolycka på en skoterled.

Enligt initiala uppgifter har de hamnat under skotern, men har tagit sig loss och är vakna och talbara. Andra personer på plats hjälper dem.

Fjällräddare kallas ut och påträffar personerna som transporteras från olycksplatsen för vidare transport till sjukvård.

Fjällräddningsinsatsen avslutas.

Mest läst av andra