Nyhet: Sverigekartan – karta med händelser från hela Sverige!

Annons

Övrigt Fotpatrullering i centrala Östersund.

Östersund, Jämtlands län

Patrulleringen är en del i de medborgarlöften som Polisen och kommunen lovat att genomföra under året. Utifrån tidigare genomförda medborgardialoger kan man utläsa att medborgarna anser att en synlig polis och tillgänglig polis är det som ska prioriteras i det brottsförebyggande arbetet.

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ska polisen finnas ute, synliga och tillgängliga i Östersunds kommun genom att patrullera i bil och till fots.

Mest läst

Annons