Räddningsinsats Enligt initiala uppgifter har ett tak rasat in på en företagsbyggnad i Norr, Östersund.

Östersund, Jämtlands län

Polis är på plats.

Uppdaterad kl 09:55
Polis har med hjälp av UAS (drönare) kontrollerat att ingen person är kvar i byggnaden.

Avspärrningar kvarstår på grund av fortsatt rasrisk och fastighetsägaren tar över ansvaret över byggnaden.

Räddningsinsatsen är avslutad och polis ska upprätta en anmälan gällande framkallande av fara för annan.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/februari/23/23-februari-0743-raddningsinsats-ostersund/

Mest läst av andra