Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Brand på Herkulesvägen i Jönköping inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Brand på Herkulesvägen i Jönköping

Herkulesvägen, Jönköping, Jönköpings län

10:29 Polis och räddnngstjänst larmades till Herkulesvägen i Jönköping med anledning av en brand i en restaurang. Det  brinner på taket och i byggnadens konstruktion.

Alla personer ska vara ute ur byggnaden.

10:50 Ett område är avspärrat och påverkar infart till andra verksamheter. Det finns ingen spridningsrisk till andra byggnader. Initialt misstänks att branden startat i samband med matlagning.

12:00 Brandorsaken var att olja fattat eld och branden gick upp i ventilationssystemet. Ingen misstanke om brott.

Trafiksituationen är besvärlig på Herkulesvägen och de som kan välja en annan väg uppmanas att göra så.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra