Karta som med röd fyrkant ramar in Jönköpings län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt Inga ärenden som sticker ut polisiärt.

Jönköpings län

Mellan klockan 22 och 07 har polisen hanterat ärenden av olika karaktär i länet. Ur polisiär synvinkel finns inga ärenden som sticker ut.

Under tidsspannet har rutinärenden hanterats. Det handlar om exempelvis viltolyckor och trafikkontroller.

Mest läst av andra