Sammanfattning natt Sammanfattning av nattens polisverksamhet i polisområde Jönköping.

Jönköping, Ramkvilla, Jönköpings län

06.59 polisen har hittills detta dygn hanterat ett 15-tal rutinärenden, de flesta utan brottsmisstankar. Ingen har frihetsberövats.

05.32 samtal till polisen om att en viltolycka har inträffat på länsväg 748 i Ramkvilla. Det var en personbilsförare som kört på en älg utan att varken person- eller egendomsskador har uppstått. Eftersöksjägare till platsen för att söka älgen som sprungit till skogs.

Det finns inga brott eller andra allvarliga händelser att rapportera om.

Mest läst av andra