Trafikhinder Trafikhinder på länsväg 195 Månseryd.

Månseryd, Jönköping, Jönköpings län

08.43 samtal till polisen om långa köer i södergående riktning på länsväg 195 i Månseryd. Det rör sig om att en lastbil ska ha fått haveri och stannat på körbanan. Bärgare är på väg för att undsätta lastbilen.

08.45 polisen är på plats och arbetar med att underlätta situationen.

09.05 mindre fordon har möjlighet att passera lastbilen i södergående riktning.

09.13 trafiken stoppas nu helt i södergående riktning för att polisen ska kunna lotsa in bärgaren till lastbilen så att den kommer bort.

Trafiken i norrgående körriktning påverkas inte. Trafikanter uppmanas att iaktta försiktighet och ha tålamod.

10.10 Då är lastbilen bortbärgad och tillfälligt flyttad till en plats där det är tvåfiligt. Trafiken i södergående riktning börjar nu flyta

Mest läst av andra