Polisen i Västerbottens län
Händelser måndag 8 augusti 2022

De vanligaste händelserna måndag 8 augusti 2022 var övrigt, trafikolycka, sammanfattning natt och trafikkontroll.

6 händelser från Polisen: