Karta som med röd fyrkant ramar in Kalix, Norrbottens län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Olaga hot Kalix, anmälan upprättad efter skritligt hot.

Kalix, Norrbottens län

Polisen har upprättat en anmälan som i nuläget rubriceras som olaga hot mot grupp. Detta då det kommit till polisens kännedom att man hittat ett skriftligt meddelande som kan tolkas som ett hot riktat mot personer på en skola i Kalix.

Polisen arbetar med ärendet i samverkan med skola och andra myndigheter och vidtar de åtgärder som anses nödvändiga. Polisen har bland annat varit på plats på skolan under fredagen.

En minderårig person ska stå bakom meddelandet varför åklagare och socialtjänst är inkopplade.

Mest läst av andra