Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Örebro, Örebro län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt

Det har varit en ur polisiär synvinkel lugn natt i polisområde Örebro

Örebro, Örebro län

Inga grova brott har kommit till polisens kännedom under natten, inflödet av ärende har varit normalt för en natt mellan måndag och tisdag. Patruller har ägnat sig åt rutinuppdrag som inte föranlett vidare tvångsmedel eller utredningsåtgärder.

Händelsekarta

Laddar karta...