Karta som med röd fyrkant ramar in Örebro, Örebro län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt Nedan följer ett urval av nattens händelser i Örebro län.

Örebro, Örebro län

01.05: En kvinna i 25-årsåldern kontrolleras i Örebro. Hon påvisar tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika varför beslut om provtagning inhämtas. Analys får utvisa om misstanke kvarstår. En anmälan gällande narkotikabrott/ ringa, eget bruk är upprättad av polispatrullen.

04.41: Polispatrull kontrollerar en bilist på Lv 207. Föraren en man i 30-årsåldern påvisar tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika. Mannen medtas för provtagning, analys får utvisa om misstanke kvarstår. En anmälan gällande rattfylleri under påverkan av narkotika samt narkotikabrott/ ringa, eget bruk upprättas. Polispatrullen inhämtas beslut om att beslag ta fordonsnyckel för att förhindra fortsatt färd. Mannens körkort omhändertas och polispatrullen upprättar en anmälan till socialtjänsten, en så kallad SOL 14§. En anmälan enligt SOL 14§ innebär att man misstänker att barn kan fara illa med anledning av som i detta fallet att en närstående/ vårdnadshavare har ett fortgående missbruk.

Det har förekommit flertalet ärenden kring psykisk ohälsa där polispatruller fått ingripa. Ett antal viltolyckor har också inträffat, inga personskador är inrapporterade. Det har även utförts ett stort antal person samt fordonskontroller inom PO-Örebro under natten.

Mest läst av andra