Stöld Cykelstöld Östra Bangatan

Östra Bangatan, Örebro, Örebro län

En anmälare blir vittne till hur en mansperson uppenbarligen håller på att tillgripa en cykel. Polisen får kontakt med den utpekade gärningsmannen som också känns igen av anmälaren. Då mannen inte kan redogöra för ägandet av cykeln plus ytterligare en cykel så tas cyklarna i beslag liksom verktygen som använts vid tillgreppet. Utredningsärende.

Mest läst av andra