Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Ölmbrotorp, Örebro, Örebro län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka

Det har inträffat en kollision mellan två bilister vid Lv827/ Lv830

Ölmbrotorp, Örebro, Örebro län

SOS-alarm meddelar att de skickar resurser till en inträffad trafikolycka mellan två bilister strax norr om Ölmbrotorp. Initiala uppgifter gör gällande att det är en sidokollision.

Båda förarna till personbilarna kommer bli avförda till sjukvården, de båda uttalar smärta. Båda är dock vakna och talbara. Initiala uppgifter gjorde också gällande att det ska vara ett djur i ett av olyckfordonen, dock saknas mer ingående uppgifter kring omständigheter och tillstånd på detta.

Vad som föranlett olyckan är fortsatt under utredning av polispersonal som befinner dig på plasten.

Övrig trafik ombeds sänka hastigheten och iaktta försiktighet då det kan befinna sig räddningspersonal samt polispå vägbanan.

Drabbad av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Händelsekarta

Laddar karta...