Trafikolycka, singel En lastbil med släp har körts i diket utefter E18/E20 i höjd med Rinkaby öster om Örebro

Rinkaby, Örebro, Örebro län

Lastbilen som kört i riktning mot Örebro ligger med släpet i diket och dragbilen på tvären över körbanan och blockerar höger körfält. Enligt initiala uppgifter har föraren klarat sig utan skador i samband med avåkningen.

Polis och räddningstjänst är på plats

Mest läst av andra