Anträffad död Person anträffad död i samband med bilbrand.

Kvarn, Motala, Östergötlands län

17.14 polisen fick ett SOS-larm om att en bil hade brunnit vid skjutfältet i Kvarn. Polisen åkte till platsen och där anträffades en person död i närheten av bilen. Hundpatrull och kriminaltekniker är på väg till platsen. Det finns ännu ingen brottsrubricering.

20.30 polisens kriminaltekniker påbörjar arbetet på platsen.

2020-07-07, 06.55 polisen har arbetat med ärendet under natten och av det som hittills har framkommit tyder det mesta på att det rör sig om ett suicidärende där den avlidne har åsamkat skadorna själv. Polisen har dock inlett en förundersökning om vållande till annans död för att kunna vidta adekvata utredningsåtgärder. Kroppen kommer att genomgå en rättsmedicinsk undersökning för att slutligen fastställa dödsorsaken.

Kroppen är också identifierad och anhöriga har underrättats av polisen.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra