Brand Rökutveckling från fastighet

Trozelligatan, Norrköping, Östergötlands län

16:33 Polis och räddningstjänst larmades till Trozelligatan i Norrköping med anledning av rökutveckling från ett företag i fastigheten.

Fastigheten utryms och det ska finnas 15 personer som är skrivna på adressen.

16:53 Biltrafiken stoppas och fordonen får ta andra vägar.

16:58 Trafiken påsläppt igen. Boende får dock inte gå in i fastigheten. 

Polisen försöker bringa klarhet i vad som hänt. Fastigheten ventileras.

Det har brunnit i företagslokalen. Det är släckt nu. Inga kända personskador.

17:30 Polisen skrev en anmälan om brand utan misstanke om brott.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2021/november/24/24-november-1643-brand-norrkoping/

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra