Karta som visar ungefär var händelsen Farligt föremål,  misstänkt: Misstänkt icke detonerad dynamit funnen inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt Misstänkt icke detonerad dynamit funnen

Valla, Linköping, Östergötlands län

14:40 Vid grävarbeten för dränering av ett hus i Östra Valla stötte grävfirman på sprängsten med misstänkt icke detonerad dynamit. Tills den är bortagen kan inte arbetet göras klart.

I första hand är det företaget som utförde sprängningen som ska ta bort kvarvarande sprängmedel. Nuvarande fastighetsägare får ta ansvar för att det sker på så sätt eller genom egen försorg. Tills detta har skett är en mindre avspärrning uppsatt och platsen kommer att bevakas.

Mest läst av andra