Karta som med röd fyrkant ramar in Motala Kommun, Motala, Östergötlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Olaga hot Skriftligt hot riktat mot skola

Motala Kommun, Motala, Östergötlands län

07.46 Polisen har mottagit en hot som framförts mot en skola i Motala kommun. Hotet framfördes skriftligt. Polis finns på plats och vi samverkar med kommunen i ärendet.

Skolan har utrymts genom ett brandlarm och ingen person har kommit till skada.

Polisen kommer att söka igenom skolans lokaler och alla elever som skulle vara på skolan idag kommer att skickas hem.

09.15 Polisen har med anledning av händelsen inlett en förundersökning om olaga hot alternativt grovt olaga hot. Som alltid i förundersökningar gäller förundersökningssekretess och i det här fallet innebär det att polisen inte lämnar några uppgifter om hur hotet har framförts eller hur det är formulerat.

11.13 Polisen har avslutat sitt arbete med att söka igenom skolan och inget avvikande har påträffats. Polisen har lämnat platsen.

14.15 En förundersökning gällande grovt olaga hot har inletts.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra