Karta som visar ungefär var händelsen Polisinsats/kommendering: Polisen planerar en insats i Norrköping och Linköping söndagen 15 maj. Detta med anledning av planerade allmänna sammankomster. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Polisinsats/kommendering Polisen planerar en insats i Norrköping och Linköping söndagen 15 maj. Detta med anledning av planerade allmänna sammankomster.

Norrköping, Linköping, Skäggetorp, Navestad, Östergötlands län

Arrangören har delgetts ett förhandsbesked om delvis avslag gällande sökta platser. Tillstånd medges inte till allmänna sammankomster i Skäggetorp i Linköping och Navestad i Norrköping.

Polisen fortsätter nu prövningen av tillstånd med inriktningen att erbjuda arrangören alternativa platser för allmän sammankomst inom respektive kommun.

– Vi hot- och riskbedömer ställningstagande till olika platser och följer händelseutvecklingen på de platser i landet där liknande allmänna sammankomster nu arrangeras, säger Mikael Backman, kommenderingschef i polisregion Öst.

Polisen uppdaterar denna nyhet när ny information finns.

Mest läst av andra