Sammanfattning natt Sammanfattning av nattens polisverksamhet i polisområde Östergötland.

Östergötland, Liljekonvaljvägen, Ödeshög, Skogslyckegatan, Linköping, Johannelund, Östergötlands län

06.38 polisen har hittills detta dygn hanterat ett 30-tal rutinärenden, huvudsakligen utan brottsmisstankar. Två har gripits, en har omhändertagits för berusning/ordningsstörning, ingen har behövt följa med för provtagning/för för drogpåverkan.

01.00 SOS-larm till polisen om brand utomhus i ett skogsparti. Polisen åkte till platsen och då hade räddningstjänsten släckt branden. De bedömde att det inte fanns någon spridningsrisk varför det inte finns någon brottsmisstanke.

02.37 SOS-larm om bränsleläckage från en lastbil på Liljekonvaljvägen i Ödeshög. Ingen misstanke om brott.

03.09 samtal till polisen om misstänkt inbrott på Skogslyckegatan i Linköping. Polisen åkte till platsen och spårade med hund och träffade då på två personer som kontrollerades och greps.  De båda är män i 50- respektive 30-årsåldern är misstänkta för stöld geom inbrott och stöld. Polisen uppmanar boende i bostadsområdet Johannelund att kontrollera sina tillhörigheter och förråd snarast och anmäla till polisen om man har drabbats av brott. Polisen har tagit ett flertal föremål, bland annat två cyklar, som misstänks vara stulna och nu pågår ett arbete med att utreda vilka föremål som kan knytas till stöldbrott. Föremål som inte kan bevisas att de härrör från en stöld kan komma att återlämnas till de misstänkta. Anmäla eventuella brott snarast till polisen på 114 14.

Det finns inga andra brott eller allvarliga händelser att rapportera om.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra