Sammanfattning natt Sammanfattning av nattens polisverksamhet i polisområde Östergötland.

Östergötland, Vidingsjö, Linköping, Skäggetorps Centrum, Östergötlands län

06.28 polisen har hittills hanterat ett 35-tal rutinärenden, huvudsakligen utan brottsmisstankar. Ingen person har gripits för brott, en har omhändertagits för berusning/ordningsstörning och en har fått följa med för provtagning på grund av misstänkt drogpåverkan.

00.37 en inringare berättade att han tidigare hade sett ett par personer som gjorde något under en parkerad bil i Vidingsjö, Linköping. De båda personerna sprang från platsen när de blev iakttagna. Polisen åkte till platsen och spårade med hund men lyckades inte spåra upp några misstänkta. Polisen har påbörjat en utredning om stöld, eftersom det har upptäckts att katalysatorn är borta från den aktuella bilen.

02.06 i samband med en rutinmässig kontroll av en personbil i Skäggetorps centrum blev en man i 20-årsåldern misstänkt för ringa narkotikabrott genom eget bruk och innehav. Mannen fick genomgå provtagning och förhör varefter han frigavs.

Det finns inga andra brott eller allvarliga händelser att rapportera om.

Mest läst av andra