Stöld Tre gripna för stöld av båt.

Arkösund, Norrköping, Östergötlands län

19.10 en polispatrull upptäckte ett par båtar som låg märkligt till på Blixholmen i Norrköpings hamn. När polispatrull iakttog båtarna syntes några personer vid båtarna och personernas agerande tydde på att de ville undvika polisen. Polispatrullen fick misstankar om att allt inte stod rätt till och bestämde sig för att kontrollera båtarna och personerna. Polisen skickade ytterligare personal till platsen och begärde assistans av Räddningstjänsten och Kustbevakningen.

20.40 polisen har kunnat konstatera att en av de aktuella båtarna är anmäld stulen, det är en motorbåt som stals i närheten av Arkösund i början av maj. Polisen undersöker nu om någon ytterligare båt kan vara stulen.  Polisen har gripit tre män i 30-årsåldern som anträffades/syntes i närheten av den stulna båten och de misstänks för stöld alternativt häleri.

Polisen har tagit den stulna motorbåten i beslag och en kriminalteknisk undersökning kommer att genomföras för att söka spår.

De tre misstänkta kommer att förhöras på polisstationen och därefter kommer åklagare att fatta beslut om den fortsatta förundersökningen.

2019-05-15 de som greps är en kvinna i 55-årsåldern och två män i 60--65-årsåldern och de anhölls strax efter midnatt på sannolika skäl misstänkta för häleri.

Mest läst av andra