Karta som med röd fyrkant ramar in Norrköping, Östergötlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikhinder Slam på vägbanan vid Finspångsrondellen.

Norrköping, Östergötlands län

10.16 Polisen kontaktades av trafikanter som sett stora mängder slam på vägbanan nära Finspångsrondellen, Haga.

Problemet ska vara störst vid påfarten i norrgående riktning där det blivit halt på vägbanan.

Någon trafikant har uppgett att det verkar vara någon form av läckage och att det är flera decimeter slam på vägbanan. Slammet ska lukta väldigt illa.

Polisen har kontaktat kommunen som ska skicka en väghållare för att röja vägbanan. Det är okänt vad som orsakat utsläppet/läckaget.

Polisen Östergötland

Mest läst av andra