Brott & händelser i Ödegårdsvägen i Västra Götalands Län 20 juni 2022

Inrapporterade händelser från Polisen.