Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Brand Brand i ladugård.

Osby, Hässleholm, Skåne län

Räddningstjänst, ambulans och polis larmas till en brand i en ladugård söder om Osby.

Inga uppgifter om personskador initialt.

Enligt uppgift är alla hästar ute ur ladugården.

13.42 Polis bistår fortsatt räddningstjänsten på plats, branden har spridit sig till ett hus intill ladugården.  Polis arbetar med att evakuera en närliggande fastighet. Inga uppgifter om personskador i nuläget.

Polisens helikopter är även på väg till platsen för att bistå räddningstjänsten med att lokalisera eventuella brandhärdar.

Uppdatering kl. 16.58: Den ursprungliga branden har spridit sig till omgivningens vegetation och träd, spridningen är inte under kontroll. Branden sprider sig i västlig riktning.

Cirka tio personer är evakuerade från fyra gårdar i riskområdet, ytterligare evakuering är att vänta.

Länsväg 1940 är helt avstängd söder och norr om branden.

Länsväg 1941 är helt avstängd från länsväg 1940 och i riktning mot Osby.  

Uppdatering kl. 17.34: Alla frågor från media angående branden hänvisas till regionledningscentralens Mediacenter.

Polisen förbereder och vidtar evakuering av områdena Jägersborg, Björkeberga, Torstorp och Skyttaboda.

Det finns just nu ingen misstanke om brott.

Uppdatering kl. 19.50: VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten finns på krisinformation.se.

https://www.krisinformation.se/nyheter/2019/april/viktigt-meddelande-till-allmanheten-i-hassleholms-kommun-i-skane-lan

Uppdatering kl. 20.43: Ett cirka 800 hektar stort område är drabbat av branden och det brinner fortfarande på olika platser inom detta område.

I nuläget känner Polisen bara till att en gård har brunnit men skadeinventering pågår, uppgiften kan komma att ändras.

Ingen människa och inga tamdjur är skadade, enligt den information Polisen har just nu.

Uppdatering kl. 21.06: Polisen har sökt kontakt med personer i 42 hushåll. Totalt 47 personer är evakuerade från 23 hushåll.

Uppdatering kl. 22.36: Avstängningen av länsväg 1940 kvarstår tills vidare.

Polisen upprättar anmälan om brand utan misstanke om brott.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra