Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Viken. Brand i garage. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Viken. Brand i garage.

Oxelvägen, Höganäs, Skåne län

Polis skickas till Oxelvägen, dit räddningstjänst och ambulanssjukvård larmats med anledning av brand i garage.

Enligt initial information från räddningstjänsten är aktuellt garage sammanbyggt med en villa. Släckning pågår. Två personer tas om hand av ambulanspersonal.

Händelsen hanteras primärt som en räddningsinsats, som leds av räddningstjänsten. Polisens uppgift är inledningsvis att i första hand biträda räddningstjänsten i dess arbete, därefter att utreda om det i sammanhanget kan misstänkas brott.

Uppdatering kl. 23.00: Polisen misstänker i sammanhanget inget brott.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra