Brand Larm om brand i flerfamiljshus.

Smedjegatan, Malmö, Skåne län

Räddningstjänst, ambulans och Polis larmas till en brand i en lägenhet i ett flerfamiljshus på Smedjegatan.

12.57 Det är en konstaterad brand i en lägenhet på den aktuella adressen. Räddningstjänsten har påbörjat sitt arbete.

Polis är på plats har påbörjat evakuering av den delen av fastigheten som berörs, initialt rör det sig om Smedjegatan 8-12. Polisen vill uppmana boende på dessa nummer på Smedjegatan att lämna sina bostäder.

Polis har även spärrat av delar av Smedjegatan samt Södra förstadsgatan.

14.14 Johannesskolan på Nikolaigatan är för närvarande inrymd med tanke på den rökbildning som kommer från branden på Smedjegatan.

13.27 Även boende på Nikolaigatan 10-12 uppmanas av polis på plats att lämna sina hem.

Boende i området uppmanas även att inte uppehålla sig på innergården till den byggnad som brinner. Dels för att undvika risken att få i sig rök samt för att inte störa Polisens och räddningstjänstens arbete på platsen.

13.40 Branden gör att det ramlar ner en del bråte på innergården, därav ytterligare uppmaning till allmänhet att ej uppehålla sig där.

13.56 Boende som lämnat sina hem uppmanas ta sig till den utsedda uppsamlingsplatsen i korsningen Nikolaigatan/slöjdgatan. Kommunen är inkopplade och kommer att öppna upp närliggande lokaler för dom som evakuerats.

16.33 Räddningstjänsten uppskattar att släckningsarbetet kommer pågå i minst 4 timmar till. En person är avförd med ambulans till sjukhus för rökskador.

 20.55 Platsen är fortsatt avspärrad, tekniker är beställda till platsen och kommer påbörja sitt arbete när det svalnat på platsen. Ärendet rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra