Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Brand i båtskjul, Limhamn. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Brand i båtskjul, Limhamn.

Limhamn, Bryggövägen, Malmö, Skåne län

Polis och räddningstjänst larmas till Bryggövägen i Limhamn med anledning av ett brandlarm. 

Uppdatering: Omkring 09:15 har fortfarande inga tecken på brand anträffats på platsen. Dock skall en person ha fångat lågor på film. Polis åker och talar med denne.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra