Karta som med röd fyrkant ramar in Lindängen, Munkhättegatan, Malmö, Skåne län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Lindängen. Brand i byggnad.

Lindängen, Munkhättegatan, Malmö, Skåne län

Polis skickas till Munkhättegatan, dit räddningstjänst och ambulanssjukvård larmats med anledning av brand på vind till flerfamiljshus.

Det handlar om en fullt utvecklad brand.

Enligt vad som just nu är känt har ett antal personer fått rök i sig och är under vård. Initial uppgift säger att skadeläget inte är allvarligt men frågor om skadeläget hänvisas annars till sjukvårdens skadelägesinformation.

Räddningstjänsten har tagit beslut om att evakuera boende från aktuellt hus.

Händelsen hanteras primärt som en räddningsinsats, som leds av räddningstjänsten. Polisens främsta uppgift är inledningsvis att biträda räddningstjänsten i dess arbete, därefter att utreda om brott i sammanhanget kan misstänkas.

Uppdatering kl. 17.25: Munkhättegatan är avstängd under tiden räddningsarbetet pågår.

Uppdatering kl. 17.34: Det har upprättats en uppsamlingsplats på Lindängens Centrum, i anslutning till Munkhättegatan, för evakuerade boende. På plats finns polis, sjukvård, socialtjänsten samt samtalsstöd.

Evakuerade har vid behov tillgång till en närliggande förskola.

Uppdatering kl. 18.25: Ett tjugotal personer har samlats på förskolan.

Händelsen utreds just nu som grov mordbrand. Rubriceringen är baserad på objektet (flerfamiljshus), brandens omfattning samt uppskattat värde på de materiella skadorna. Det finns just nu inget konkret som pekar på att branden är anlagd.

Händelsen i media

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra