Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Trellborgsvägen, i höjd med trafikplats Lindeborg. Brand i motorutrymmet till en buss. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Trellborgsvägen, i höjd med trafikplats Lindeborg. Brand i motorutrymmet till en buss.

Trafikplats Lindeborg, Trelleborgsvägen, Malmö, Skåne län

Polis skickas till Trelleborgsvägen, dit räddningstjänst larmats med anledning av brand i buss.

Bussen står på avfarten från norrgående körbana till trafikplats Lindeborg. Det råder begränsad framkomlighet på platsen.

Bussen hade passagerare ombord, som alla är evakuerade. Ingen person är skadad.

Enligt initial uppgift handlar det om en brand i bussens motorutrymme.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra