Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Brand på båt, hamnen. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Brand på båt, hamnen.

Simrishamn, Skåne län

Förbipasserande larmar om att det brinner ombord på en båt i hamnen. Båten, som beskrivs som en större trålare, ligger i vattnet. Polis och räddningstjänst skickas till platsen. 

Branden misstänks vara anlagd och en anmälan om skadegörelse genom brand upprättas. Det skrivs också en anmälan om stöld i samband med händelsen. Närmare detaljer kring stölden är okända. 

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra