Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Smedstorp. Brand i bilverkstad. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Smedstorp. Brand i bilverkstad.

Smedstorp, Tomelilla, Skåne län

Det brinner i en bilverkstad utanför Smedstorp. Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård skickas till adressen.

Enligt initial uppgift finns det gasflaskor i den brinnande byggnaden. Det är just nu okänt om någon person är skadad.

Polis är på väg till brandplatsen.

Händelsen hanteras primärt som en räddningsinsats, som leds av räddningstjänsten. Polisens uppgift inledningsvis är i första hand att biträda räddningstjänsten i dess arbete, därefter att utreda om det i sammanhanget kan misstänkas brott. 

Uppdatering kl. 17.14: Samtliga gasflaskor är ute ur byggnaden. Det finns just nu inget behov av någon omfattande avspärrning och trafiken på intilliggande riksväg 11 är därmed inte berörd.

Uppdatering kl. 18.10: Branden har startat i en oljepanna, Polisen misstänker i sammanhanget inget brott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra