Karta som med röd fyrkant ramar in Ättekulla, Helsingborg, Skåne län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt Misstänkt farligt föremål, Ättekulla.

Ättekulla, Helsingborg, Skåne län

Polis är på Runristargatan med anledning av ett misstänkt farligt föremål i anslutning till en parkerad bil. Avspärrningar är upprättade på Runristargatan vid rondellen från Ättekulla, p-platsen mellan husen samt vid Runristargatan 24. Fastigheter inom en radie på 100 meter håller på att utrymmas. De som inte kan utrymma uppmanas att inrymma, det vill säga hålla sig inomhus och inte stå i närheten av fönster.

Nationella bombskyddet är på plats. 

Uppdatering: Rubricering i ärendet är i nuläget förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. 

Uppdatering: Nationella bombskyddet har påbörjat sitt arbete. Samtliga infarter till Rusthållsgatan stängs. 

Uppdatering: De yttre avspärrningarna hävs. Avspärrningarna kring bilen kvarstår. De boende får återvända till sina hem. 

Uppdatering: Föremålet bedöms som farligt. Med hänsyn till förundersökningssekretess kan ingen närmare information lämnas om själva föremålet.

Platsen är säkrad och bilen kommer att bärgas för en närmare teknisk undersökning. Ingen misstänkt finns i ärendet. 

Mest läst av andra