Mord/dråp Avliden person anträffad utomhus, utreds som mord.

Malmö, Skåne län

Polis larmas till Ärtholmens koloniområde i Malmö med anledning av att allmänhet anträffat en avliden person.

Polis är på plats och har spärrat av anträffandeplatsen med omnejd.

Tekniker är på plats och arbetar med att undersöka platsen.

Den avlidnes identitet är för närvarande inte fastställd. 

Händelsen utreds som mord.

Uppdatering: Beslut har fattas gällande flygrestriktionsområde. Förbudet gäller 2 km från brottsplatsen i alla riktningar. Förbudet gäller i nuläget fram till kl 18.00 den 23 april 2021.

Uppdatering 21-04-23 kl 12.41: Samtliga patruller och tekniker har lämnat platsen, avspärrningarna och flygförbudet är hävt.

Uppdatering 21-04-23 kl 12.45:

Den avlidne är en ung man som blivit skjuten. Hans identitet är vid 12.45-tiden fortfarande okänd. Arbete pågår med att utreda hans identitet. Det fortsattas arbetet innefattar ytterligare förhör med vittnen och andra uppgiftslämnare. En teknisk undersökning har skett på platsen och ytterligare undersökningar kommer att genomföras.

Den avlidne anträffades på den norra sidan av Ärtholmens koloniområde och polisen önskar att komma i kontakt med personer som har uppgifter att lämna i ärendet.  Alla observationer är av intresse och mottages tacksamt via telefonnummer 114 14.

Uppdatering kl. 16.15: Den kriminaltekniska undersökningen är avslutad på platsen och kroppen har transporterats till Rättsmedicinalverket i Lund där en rättsmedicinsk undersökning ska göras.

Polishundar, med kompetens att finna bland annat blod och vapen eller vapendelar, har sökt igenom området i närheten av brottsplatsen. Vissa fynd har gjorts och tagits i beslag. Om dessa fynd har något värde för utredningen är för tidigt att säga.

Efter undersökningarna tror polisen att anträffandeplatsen sannolikt också är brottsplatsen.

Flera uppgiftslämnare och vittnen har förhörts sen ärendet inkom till polisen på fredagsmorgonen och en dörrknackning har genomförts i koloniområdet.

Den skjutne är vid 15-tiden fortfarande oidentifierad men det handlar om en ung man.

Polisen kommer tillsvidare ha en ökad närvaro i bostadsområdena närmast brottsplatsen. Detta för att arbeta trygghetsskapande genom dialog med medborgarna, förhindra eventuell ytterligare brottslighet samt att fånga upp uppgifter från vittnen och andra uppgiftslämnare.

Polisen har också samverkan med Malmö stad och deras sociala team och trygghetsvärdar, ett arbete som görs tillsammans med kommunpoliserna.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra