Övrigt Information om polisiär närvaro, Knutpunkten.

Knutpunkten, Malmö, Helsingborg, Skåne län

Under eftermiddagen har polisen fått information om ett eventuellt misstänkt farligt föremål på järnvägsstationen i Helsingborg. Informationen har varit av sådan art att vi inte på en gång kunnat döma av den som icke trovärdig utan har genomfört en del åtgärder i ärendet, däribland en resursförflyttning av personal från Malmö till Helsingborg.

Polis på plats på Knutpunkten har genomfört kontroller och det tillsammans med andra utredningsåtgärder har gjort att informationen nu bedöms som icke trovärdig och ärendet avslutas.

Mest läst av andra