Karta som visar ungefär var händelsen Övrigt: Hot mot skola, Malmö. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt Hot mot skola, Malmö.

Malmö, Skåne län

Under gårdagen har det framkommit uppgifter om att ett hot riktats mot en grundskola i Malmö. Polisen tar uppgifterna på stort allvar och vidtar därför en rad åtgärder i ärendet i samverkan med Malmö stad och berörda skolor.

Den person som har uttalat hoten är en pojke i grundskoleåldern. Han har lämnat sin bostad i Malmö under gårdagen och polisen arbetar med att lokalisera honom. I arbetet använts bland annat polisens helikopter och UAS, polisens drönare. Pojken bedöms inte utgöra något hot mot allmänheten, utanför det konkret uttalade hotet.

Ärendet rubriceras i nuläget som förberedelse till mord.
Arbetet är inne i en operativ fas och mer information kan därför ej lämnas i nuläget.

Uppdatering:

Pojken har anträffas av patrull i de centrala delarna av Malmö. Han är medtagen in till förhör.

Ärendet rubriceras som grovt olaga hot mot grupp och har nu lämnats över till åklagare. 

Mest läst av andra