Stöld Flera fall av stölder från cyklande personer, Malmö.

Södervärn, Västra Hamnen, Triangeln, Malmö, Skåne län

Sedan slutet av augusti har ett stort antal anmälningar inkommit till Polisen rörande stölder från cyklande personer. Det handlar främst om väskor som rycks från pakethållaren under färd. Tillvägagångssättet har i de flesta fallen varit att tjuven cyklar upp jämsides och tar väskan. I något fall har tjuven färdats på moped. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i samband med stölderna. Polisen vet i nuläget inte om det rör sig om en eller flera gärningsmän som agerar enligt detta modus. Signalementsuppgifterna från de som utsatts är vaga.

Polisen har fått in tiotals anmälningar bara de senaste dagarna. Stölderna sker i huvudsak under morgon- och eftermiddagsrusningen och främst i stadens centrala delar. Södervärn, Västra Hamnen och området kring Triangeln är vanligt förekommande.

Cyklister uppmanas att undvika att transportera sina handväskor/datorväskor på pakethållaren bak på cykel utan att istället överväga ryggsäck eller annat alternativ.

Polisen tar tacksamt emot tips i ärendet.

Källa: https://polisen.se/aktuellt/handelser/2020/oktober/18/18-oktober-1441-stold-malmo/

Mest läst av andra