Trafikolycka Olycka mellan personbil och lastbil, E6.

Trafikplats Södra Sallerup, Malmö, Skåne län

Larm inkommer om en olycka mellan en personbil och en lastbil på E6 i höjd med trafikplats Södra Sallerup, i södergående riktning. Ett av fordonen ska ha kört in i mitträcket. Polis, räddningstjänst och ambulans kör till platsen.

Uppdatering: Personbilen har bärgats från platsen och vägen är åter öppen för trafik.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra