Brand Brand i byggnad.

Nyhallsvägen, Eskilstuna, Södermanlands län

06.16 SOS-larm till polisen om att det ska brinna i en byggnad på Nyhallsvägen i Eskilstuna.

06.28 polisen är framme på platsen.

06.33 polisen börjar spärra av ett område omkring ett förråd/garage som brinner. Detta görs med tanke på explosionsrisk på grund av gastuber som ska finnas i byggnaden som brinner. 

07.50 på grund av att järnvägsspåret ligger inom några tiotals meter från brandplatsen har tågstopp begärts hos Trafikveret. Läs på trafikverkets hemsida om hur tågtrafiken påverkas.

Det finns inga uppgifter om att någon person har skadats.

09.10 räddningstjänsten har för avsikt att använda en större modell av containrar för att bygga en skyddsbarriär vid brandplatsen där gastuberna ligger. Polisen kommer att biträda och eskortera en större truck som kommer att köras till brandplatsen från Silverdalsvägen. Denna transport kommer att påverka trafiken tillfälligt på Silverdalsvägen - Folkestaleden - Hällbyvägen - Nyhallsvägen.

Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Inledningsvis finns det ingen misstänkt i förundersökningen.

09.19 containertransporten påbörjas nu.

09.25 polisen biträder nu räddningsledaren med att evakuera bostäder i närområdet omkring brandplatsen.

11.10 fyra hus kommer att vara evakuerade till i morgon.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra