Karta som visar ungefär var händelsen Sammanfattning natt: Sammanfattning av nattens polisverksamhet i polisområde Sörmland. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt Sammanfattning av nattens polisverksamhet i polisområde Sörmland.

Johan Kjellanders Gränd, Torshälla, Södermanlands län

06.08 polisen har hittills detta dygn hanterat ett 20-tal rutinärenden, huvudsakligen utan brottsmisstankar. Ingen har frihetsberövats.

00.32 ett SOS-larm kom till polisen om brand utomhus på Johan Kjellanders gränd i Torshälla. Det visade sig vara en bil som brand och polisen bedömer att branden kan vara anlagd varför en utredning om skadegörelse genom brand har påbörjats.

Under morgonen har fyra viltolyckor utan personskador inträffat i länet.

Det finns inga andra brott eller allvarliga händelser att rapportera om.

På grund av rådande väderlek är det idag extra viktigt att anpassa körsättet och hastigheten efter väglaget. Det är också av största vikt att ditt fordon är utrustat med rätt däck, dvs vinterdäck.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra