Karta som visar ungefär var händelsen Brand: Bilbrand på E18 i höjd med Mörby, södergående. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Bilbrand på E18 i höjd med Mörby, södergående.

Mörby, Danderyd, Stockholms län

Polis är på plats tillsammans med räddningstjänst. I nuläget är det okänt vad som orsakat branden. Det finns inga uppgifter om personskador.

Uppdatering klockan 20.50
Branden är nu släckt och bärgning har påbörjats. 

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra