Brand Räddningstjänsten släckte en brand i ett uthus på Dalarö.

Dalarö, Haninge, Stockholms län

Polisen som var på plats har talat om att de kommer skriva en anmälan angående allmänfarlig vårdslöshet då det inte går att utesluta att någon varit oaktsam och genom det startat en brand. 

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra